• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه تپانچه


تصاویر


آدرس


لرستان-خرم آباد- کیلومتر 5 جاده الشترنوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

لرستان-خرم آباد- کیلومتر 5 جاده الشتر

تلفن: 06633219053
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ب.ظ 13:54) 24\04\1397