• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه شهردخت (بانوان)


تصاویر


آدرس


خیابان کارگر شمالی مقابل کوچه طاهرینوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

خیابان کارگر شمالی مقابل کوچه طاهری

تلفن: 66590353
تعداد کارت: پذیرش سنتی و الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ب.ظ 14:24) 31\06\1398