• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه ورزشی ارم


تصاویر


آدرس


خراسان شمالی-شیروان- تقاطع توحید و رزازنوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

خراسان شمالی-شیروان- تقاطع توحید و رزاز

تلفن: 05836221657
تعداد کارت: پذیرش سنتی و الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 19:14) 08\02\1397