• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

صنایع دستی هنر ایران زمین


تصاویر


آدرس


شعبه 2 : خیابان آذربایجان - خیابان قصر الدشت - خ مالک اشتر - پ 669نوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: مراکز خرید

شعبه 2 : خیابان آذربایجان - خیابان قصر الدشت - خ مالک اشتر - پ 669

تلفن: 66837034
تعداد کارت: پذیرش سنتی والکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 19:14) 08\02\1397