• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه آرین


تصاویر


آدرس


مازندران-آمل ـ آفتاب ۸۴ ـ طبقه فوقانی استخر نجمنوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

مازندران-آمل ـ آفتاب ۸۴ ـ طبقه فوقانی استخر نجم

تلفن: 01144236674
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی چهارشنبه (ق.ظ 10:09) 23\05\1398