• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر شهدای خلیج فارس


تصاویر


آدرس


بوشهر- انتهای خیابان برق- خیابان ایثار- جنب مرکز معلولین کلید بهشتنوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

بوشهر- انتهای خیابان برق- خیابان ایثار- جنب مرکز معلولین کلید بهشت

تلفن: 07737238114
تعداد کارت: 10عددکارت سنتی
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ب.ظ 16:00) 27\05\1398