• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر دانشگاه زنجان


تصاویر


آدرس


زنجان- جاده قدیم تبریز ـ دانشگاه ملی زنجاننوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

زنجان- جاده قدیم تبریز ـ دانشگاه ملی زنجان

تلفن: 02433052694
تعداد کارت: 5عدد کارت پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی چهارشنبه (ق.ظ 11:07) 23\05\1398