• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه استایلا


تصاویر


آدرس


اصفهان- خیابان هشت بهشت غربی – اول ملک جنوبینوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

اصفهان- خیابان هشت بهشت غربی – اول ملک جنوبی

تلفن: 03132655120
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک دارد (آقایان و بانوان)
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 12:49) 16\05\1397