• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

بدنسازی نور (محلات)


تصاویر


آدرس


مرکزی-محلات-خیابان امام خمینی- خیابان دانش شرقی-خیابان سادات مجتمع نورنوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

مرکزی-محلات-خیابان امام خمینی- خیابان دانش شرقی-خیابان سادات مجتمع نور

تلفن: 08643233000
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ق.ظ 11:56) 01\03\1397