• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه فیزیک


تصاویر


آدرس


کرمان-سیرجان-خیابان بیمارستان کاشانی-جنب سوپر مارکت حسین عرب زادهنوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

کرمان-سیرجان-خیابان بیمارستان کاشانی-جنب سوپر مارکت حسین عرب زاده

تلفن: 03442263131
تعداد کارت: پذیرش سنتی والکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 19:14) 08\02\1397