• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر ارمغان


تصاویر


آدرس


خراسان رضوی-مشهد- بلوار مدرس- خیابان رسالتنوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

خراسان رضوی-مشهد- بلوار مدرس- خیابان رسالت

تلفن: 05136062507
تعداد کارت: 18کارت و 26 کارت سنتی
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ق.ظ 09:02) 09\02\1397