• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر یاس بانوان


تصاویر


آدرس


پاسداران-بین نیستان هشتم و نهمنوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

پاسداران-بین نیستان هشتم و نهم

تلفن: 22768066
تعداد کارت: 27 کارت یا 13 کارت ویژه پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ق.ظ 09:12) 11\02\1397