• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

مجموعه ورزشی دانشگاه شریف (آقایان)


تصاویر


آدرس


خیابان آزادی –میدان تیموری –بلوار طالحی –ورزشهای آبی دانشگاه شریف نوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

خیابان آزادی –میدان تیموری –بلوار طالحی –ورزشهای آبی دانشگاه شریف 

تلفن: 6606964755
تعداد کارت: 22 عددکارت پذیرش الکترونیک دارد
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 19:14) 08\02\1397