• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

ارتباط با ما


برای ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود از طریق فرم زیر اقدام نمایید

فرم ارسال پیام

ارسال

تهران - میدان توحید بزرگراه چمران
خیابان باقرخان غربی
شماره 40

خط ویژه: ۵۲۸۸۵

شماره تماس: ۶۲۸۲۶۰۰۰

تلفن گویا: ۶۶۵۶۷۹۰۰ - ۶۶۵۶۷۸۷۷

مدیران فروش: ۶۶۵۶۷۹۰۰

مدیران فروش: ۶۶۵۶۷۸۷۷

هماهنگی و پیگیری شکایات: ۰۹۱۲۵۱۴۹۷۱۰

شماره های پشتیبانی: ۰۹۱۲۰۵۵۰۱۱۳ - ۰۹۱۲۳۱۹۴۵۴۳

مدیریت شهرستان ها: ۰۹۱۲۳۳۵۲۰۲۲

بازرسی پذیرندگان: ۰۹۱۲۰۷۲۶۰۴۸

پیامک: ۳۰۰۰۸۹۲۲۲۲۱۲۱۸

ایمیل: salamatrahian@gmail.com