• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر کوثر


تصاویر


اطلاعات


طالش- سید نیکی- مجموعه ورزشی شهید زمانیان- استخر کوثرنوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

طالش- سید نیکی- مجموعه ورزشی شهید زمانیان- استخر کوثر

تلفن: 01344239547
تعداد کارت: 4 عدد سنتی پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 14:56) 19\03\1397