• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه خاتون


تصاویر


اطلاعات


خیابان پروین – خیابان میرزا نصیر – نبش میدان اولنوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

خیابان پروین – خیابان میرزا نصیر – نبش میدان اول

تلفن: 03132260870
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک (بانوان)
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 12:45) 16\05\1397