• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر دانشگاه هنر


تصاویر


اطلاعات


کرج- خیابان مطهری- بلوار نبوت- بعد از خیابان بوعلی غربینوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

کرج- خیابان مطهری- بلوار نبوت- بعد از خیابان بوعلی غربی

تلفن: 02632537010
تعداد کارت: 12 عدد کارت پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 16:53) 25\02\1397