• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

خانه بدنسازی


تصاویر


اطلاعات


خیابان جی ، ابتدای خیابان همدانیها، مقابل ورودی ترمینال ، جنب داروخانه



نوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

خیابان جی ، ابتدای خیابان همدانیها، مقابل ورودی ترمینال ، جنب داروخانه

تلفن: 03135243798
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک (بانوان و آقایون)
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 13:29) 16\05\1397