• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر مجموعه ورزشی انقلاب بانوان


تصاویر


اطلاعات


خیابان ولیعصر- نیایش مجموعه ورزشی انقلابنوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

خیابان ولیعصر- نیایش مجموعه ورزشی انقلاب

تلفن: 26217470
تعداد کارت: 22 عدد سنتی پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی چهارشنبه (ق.ظ 10:54) 26\02\1397