• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه قویدلان


تصاویر


آدرس


اهواز- زیتون کارمندی-خیابان فتاح- بین زهره و زاویه- پلاک23نوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

اهواز- زیتون کارمندی-خیابان فتاح- بین زهره و زاویه- پلاک23

تلفن: 06134432424
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی دوشنبه (ق.ظ 11:45) 20\12\1397