• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر نور


تصاویر


اطلاعات


سمنان- شاهرود- میدان استاندارد- مجموعه ورزشی کارگراننوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

سمنان- شاهرود- میدان استاندارد- مجموعه ورزشی کارگران

تلفن: 02333482233
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 13:58) 16\05\1397