• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر دانش


تصاویر


اطلاعات


کرج- خیابان شهید بهشتی- خیابان چهارصددستگاه- جنب شورای اسلامی شهر- مجتمع ورزشی آموزشی دانشنوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

کرج- خیابان شهید بهشتی- خیابان چهارصددستگاه- جنب شورای اسلامی شهر- مجتمع ورزشی آموزشی دانش

تلفن: 02632717001
تعداد کارت: 5عدد سنتی
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 14:20) 16\05\1397