• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر فرهنگ


تصاویر


اطلاعات


زاهدان- خیابان امام خمینی غربی- مجموعه شهید بهشتینوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

زاهدان- خیابان امام خمینی غربی- مجموعه شهید بهشتی

تلفن: 05433426845
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 16:29) 25\02\1397