• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

ماکسیم پاسداران


تصاویر


اطلاعات


پاسداران-مقابل برج سفید



نوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: مراکز خرید

پاسداران-مقابل برج سفید

تلفن: 22593300
تعداد کارت:
-

آخرین بروزرسانی چهارشنبه (ب.ظ 12:13) 18\07\1397