• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

هوسانه (غذای خانگی) مجتمع امرالدستار


تصاویر


اطلاعات


بالاتر از میدان هفت حوض - مجتمع تجاری امرالداستار ط سومنوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: رستوران و فست فود

بالاتر از میدان هفت حوض - مجتمع تجاری امرالداستار ط سوم

تلفن: 9666840096668500
تعداد کارت:
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 12:32) 19\04\1397