• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر شهروند


تصاویر


اطلاعات


خراسان شمالی- بجنورد - بلوار دولت-جنب استاندارینوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

خراسان شمالی- بجنورد - بلوار دولت-جنب استانداری

تلفن: 05832221265
تعداد کارت: 3عدد سنتی پذیرش الکترونیک دارد
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 14:06) 16\05\1397