• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

فروشگاه آداک (کت وشلوار)


تصاویر


آدرس


دروازه ارگ- خیابان طالقانی- روبروی مجتمع آسمان- فروشگاه آداکنوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: مراکز خرید

دروازه ارگ- خیابان طالقانی- روبروی مجتمع آسمان- فروشگاه آداک

تلفن: 02433336765
تعداد کارت:
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ب.ظ 13:11) 14\11\1397