• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه مجموعه ورزشی کشوری(بانوان)


تصاویر


اطلاعات


بلوار میرداماد- میدان محسنی- انتهای خیابان رازان جنوبی(شهید حصارینوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

بلوار میرداماد- میدان محسنی- انتهای خیابان رازان جنوبی(شهید حصاری

تلفن: 26410116
تعداد کارت: پذیرش الکترونیک دارد. روزهای فرد
-

آخرین بروزرسانی چهارشنبه (ب.ظ 14:08) 18\07\1397