• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه بدنسازی نبض


تصاویر


اطلاعات


گرگان- خیابان شالی کوبی- خیابان عدالت 54- مجموعه سلامتی نفسنوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

گرگان- خیابان شالی کوبی- خیابان عدالت 54- مجموعه سلامتی نفس

تلفن: 01732530378
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی دوشنبه (ب.ظ 15:46) 16\07\1397