• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر و سونا شهیدان عباس نژاد


تصاویر


اطلاعات


اقلید- استادیوم ورزشی انقلاب- استخر شهیدان عباس نژادنوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

اقلید- استادیوم ورزشی انقلاب- استخر شهیدان عباس نژاد

تلفن: 07144520788
تعداد کارت: 3 کارت سنتی پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 14:45) 19\03\1397