• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه هتل پارسیان ( طراوت)


تصاویر


اطلاعات


کرمانشاه - پل ولایت(15 خرداد) - هتل پارسیاننوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

کرمانشاه - پل ولایت(15 خرداد) - هتل پارسیان

تلفن: 08334219180
تعداد کارت:
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ق.ظ 11:12) 25\12\1397