• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه ریحان


تصاویر


اطلاعات


خیابان مشتاق دوم ،ابتدای خیابان جیشیر ، مقابل اولین تقاطعنوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

خیابان مشتاق دوم ،ابتدای خیابان جیشیر ، مقابل اولین تقاطع

تلفن: 03132631939
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک (بانوان)
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 13:22) 16\05\1397