• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه اندام سازان بهزاد


تصاویر


اطلاعات


گنبد کاووس-بلوار دانشجو-خیابان پیام-نبش کوچه 6نوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

گنبد کاووس-بلوار دانشجو-خیابان پیام-نبش کوچه 6

تلفن: 01733584013
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 13:48) 16\05\1397