• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر اندیشه گراش


تصاویر


اطلاعات


گراش- خیابان امام خمینی- جنب پمپ cngنوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

گراش- خیابان امام خمینی- جنب پمپ cng

تلفن: 07152448963
تعداد کارت: 7عدد سنتی پذیرش الکترونیک دارذ.
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 14:48) 19\03\1397