• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

ساندویچ سنتی باکولو مجتمع امرالدستار


تصاویر


اطلاعات


بالاتر از میدان هفت حوض - مجتمع تجاری امرالداستار ط سومنوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: رستوران و فست فود

بالاتر از میدان هفت حوض - مجتمع تجاری امرالداستار ط سوم

تلفن: 9666840096668500
تعداد کارت: با نان سفید و جعفری
-

آخرین بروزرسانی سه شنبه (ب.ظ 12:49) 19\04\1397