• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

پذیرندگان در تمام کشور


جاده امام زاده داود 2 کیلومتر بالاتر از سولقان نرسیده به دوراهی سنگان

شماره تماس: 44393350


خوزستان- بندر ماهشهر- خ پتروشیمی- ناحیه صنعتی- نبش منازل آت لانتیک

شماره تماس: 06152320420


خوی- شمس تبریزی- مجموعه ورزشی کارگران

شماره تماس: 04436351199


خیابان آزادی –میدان تیموری –بلوار طالحی –ورزشهای آبی دانشگاه شریف 

شماره تماس: 6606964755


مشهد- م فردوسی- بلوار سازمان آب

شماره تماس: 05137250853


اهواز - پاساژ کارون - ط زیرین - راهروی آخر  - واحد 2171

شماره تماس: 061322340839163040925


اصفهان- چهار باغ بالا- مجتمع تجاری پارک – زیر زمین دوم- پلاک 250

شماره تماس: 03136674839


اسلامشهر- خیابان شهدا - بعد از خیابان معراج

شماره تماس: 56348087


product 75
بازدید

خ دکتر بهشتی-تقاطع خالد اسلامبولی

شماره تماس: 84480


قم - خ شهید فاطمی(دورشهر)- کوچه 4- پلاک7-ط روی همکف

شماره تماس: 02537747416


بابلسر -شهرک خزرشهر جنوبی

شماره تماس: 88660800


شهرکرد- خیابان هفت تیر- نبش کوچه نور

شماره تماس: 03833340548