• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر دانشگاه ارومیه


تصاویر


اطلاعات


ارومیه- خیابان عدالت- خیابان آبنوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

ارومیه- خیابان عدالت- خیابان آب

تلفن: 04433452006
تعداد کارت: 4 عدد سنتی پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی دوشنبه (ب.ظ 14:10) 10\02\1397