• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران


تصاویر


اطلاعات


کارگر شمالی- روبروی کوی دانشگاهنوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

کارگر شمالی- روبروی کوی دانشگاه

تلفن: 82098851
تعداد کارت: 7عدد کارت پذیرش الکترونیک دارد
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ب.ظ 13:51) 16\02\1397