• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر چهار فصل شیرودی(روباز)


تصاویر


اطلاعات


میدان هفت تیر- نرسیده به طالقانی- مجموعه شیرودینوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

میدان هفت تیر- نرسیده به طالقانی- مجموعه شیرودی

تلفن: 88811098
تعداد کارت: 10 کارت سنتی پذیرش الکترونیک دارد. تعمیرات
-

آخرین بروزرسانی چهارشنبه (ق.ظ 10:57) 26\02\1397