• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر صیاد شیرازی


تصاویر


اطلاعات


پاسداران- خیابان پایدار- بین بوستان هشت و نه- پلاک 26نوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

پاسداران- خیابان پایدار- بین بوستان هشت و نه- پلاک 26

تلفن: 26651216
تعداد کارت: 12 عدد سنتی پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ب.ظ 12:24) 09\02\1397