• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر صیاد شیرازی


تصاویر


اطلاعات


پاسداران- نگارستان ششمنوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

پاسداران- نگارستان ششم

تلفن: 26651216
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ب.ظ 12:24) 09\02\1397