• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

مجموعه ورزشی و تندرستی آتیران


تصاویر


اطلاعات


اتوبان چمران - ضلع جنوبی هتل اوین - مجتمع مسکونی آتی سازینوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

اتوبان چمران - ضلع جنوبی هتل اوین - مجتمع مسکونی آتی سازی

تلفن: 22344850
تعداد کارت: 3 ماه فامیلی فقط پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 19:14) 08\02\1397