• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

باشگاه اکسیژن(شعبه سبحان) 1


تصاویر


اطلاعات


شریعتی - بالاتر از پل صدر - خیابان شهید میرزاپور بعد از چهار قلندر- خیابان طاهری جنب مجتمع تجاری سبحاننوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: مراکز ورزشي و بدنسازي

شریعتی - بالاتر از پل صدر - خیابان شهید میرزاپور بعد از چهار قلندر- خیابان طاهری جنب مجتمع تجاری سبحان

تلفن: 22682401
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 19:14) 08\02\1397