کارتهای اشتراک راهیان سلامت در بسته های 50 تایی با مبلغ کاربری هر قطعه 20000 ریال  و قابلیت استفاده در تمامی مراکز طرف قرارداد این شرکت از قرار هر بسته 980000 ریال بدون محاسبه هزینه پستی و ارزش افزوده ارائه می گردد .