تماس با ما

تهران - میدان توحید بزرگراه چمران خیابان باقرخان غربی شماره 40

خط ویژه:   52885

شماره تماس:   ۶۶۵۶۷۹۳۲

تلفن گویا:   ۶۶۵۶۷۹۰۰  - 66567877

مدیران فروش:  (داخلی ۱) - ۶۶۵۶۷۹۰۰

مدیران فروش:  (داخلی ۱) - ۶۶۵۶۷۸۷۷

مدیر عامل:   پرویز یوسفیان - ۰۹۱۲۱۲۲۱۲۱۸

هماهنگی و پیگیری شکایات:  ۰۹۱۲۵۱۴۹۷۱۰

مدیریت شهرستان ها:  ۰۹۱۲۳۳۵۲۰۲۲

بازرسی طرف قرار دادها:  ۰۹۱۲۰۷۲۶۰۴۸

مدیر مالی و اداری :  سامان یوسفیان -۰۹۱۲۲۸۸۹۵۳۵

ایمیل:  salamatrahian@gmail.com

پیامک:  ۳۰۰۰۸۹۲۲۲۲۱۲۱۸