مدیریت اوقات فراغت امروزه در دنیا بعنوان یک رشته علمی تخصصی درآمده و میرود تا در آینده ای نزدیک و با افزایش سطح تقسیم کار و تخصصی شدن امور بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در تمامی اقشار و اصناف قلمداد گردد.

ذائقه عمومی مردم و به ویژه کارمندان و کارکنان بخشهای عمومی و خصوصی در بحث اوقات فراغت تکثر و تنوع خاصی می طلبد. از طرفی با افزایش تعداد جمعیت و گسترش جغرافیایی شهرها و به ویژه کلان شهرها اماکن و مراکز گذران اوقات فراغت و امکانات تفریحی و رفاهی در سطح جغرافیایی شهرها توزیع گردیده و این توزیع البته در کشور ما و علی الخصوص در شهر تهران به هیچ وجه مهندسی شده و متمرکز براساس مناطق نیست.این مهم می طلبد تا دست اندکاران رفاهی و تفریحی با ایجاد ساز وکاری نوین امکان بهره مندی کارکنان حوزه تحت تصدی خود را از امکانات متنوع در مناطق مختلف فراهم نمایند.

از این جهت شرکت راهیان سلامت پیگیری مجدانه ای در این جهت بعملآورده و با بررسی امکانات گذران اوقات فراغت و تفریحی و رفاهی تهران و تمامی استان های کشور و نیز اولویت های درخواست کارکنان محترم سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی اقدام به عقد قرارداد و تهیه امکانات و خدمات مورد نیاز نموده است.این مجموعه شامل ترکیبی از بهترین و مجهزترین امکانات ورزشی قرارداد و تهیه امکانات و خدمات مورد نیاز نموده است.این مجموعه شامل ترکیبی از بهترین و مجهزترین امکانات ورزشی ،رفاهی،تفریحی و گردشگری است که امکان بهره مندی تمام دارندگان کارت بلیط راهیان سلامت را با تخفیف مناسب محیا می نماید.ضمن آنکه در آینده با بررسی و کاوش بیشتر امکانات بهتر و مجموعه های بیشتری به این پکیج اضافه می گردد.