اکنون که با عنایت و الطاف بیکران الهی  و با بهره مندی از نعمتهای بیشمار او در شرکت راهیان سلامت مسئولیت ارائه خدمت به مشتریان را پذیرا می شوم . از ذات اقدسش مدد می جویم تا در انجام وظیفه لحظه ای کوتاهی ننمایم و خواسته های مشتریان را در کوتاه ترین مدت و بالاترین کیفیت آنطور که شایسته این شرکت است بر آورده سازم و بخاطر خواهم داشت که همیشه حق با مشتری است.

من در پیشگاه خداوند متعال تعهد می نمایم که در برابر مشتری چیزی جز حقیقت نگویم و از تضییع حق ایشان جدا بپرهیزم و نسبت به حفظ اسرار ایشان  پایبندی کامل داشته باشم و هرگز از مسیر ادب و تواضع خارج نشوم.

در ارئه خدمات ورزشی و تامین خواسته های دستگاههای دولتی و خصوصی کشور سعی وتلاش خواهم کرد تا بعنوان مشاوری صدیق در راهنمایی و ارائه طریق به مشتریان بهترین را از لحاظ  کمی وکیفی پیشنهاد دهم و منافع آنان را ، همچون منافع شرکت مد نظر قرار دهم که رضای خدا در صداقت و پاکی وانجام اموری است که با راه و رسم الهی و اصول اخلاقی مغایرت نداشته باشد.

اینک بمنظور ارائه خدمات شایسته در ورزش و خدمات ورزشی و تفریحی کشور با آگاهی کامل و اراده ای راسخ نسخه ای از این تعهد نامه را امضاء می کنم تا بعنوان سند خدمات فنی و حرفه ای خویش در پرونده ام نزد شرکت باقی بماند.