گزیده ای از اهداف، ویژگی ها و چگونگی ارائه سرویس دهی و خدمات رسانی شرکت راهیان سلامت:

1- در اختیار گذاردن کارت اشتراک یکساله استفاده از بیش از 450 مجموعه آبی معتبر

2-فراهم آوردن سالنهای ورزشی مطابق با مجموعه فعالیت های ورزشی مورد نیاز سازمان و یا ...

3-استفاده از سانس های آموزشی شنا

4-استفاده از سالنهای بدنسازی در مراکز طرف قراردادن این شرکت

5-استفاده از امکانات فروشگاههای لوازم ورزشی در تهران و شهرستان های کشور

6-تجهیز و تامین وسایل و لوازم و امکانات لازم ورزشی مورد نیاز برای اماکن ورزشی و به ویژه ادارات، سازمانها و ارگان های دولتی و خصوصی

 

تسهیلات فرهنگی:

استفاده از سینماها و مراکز آموزشی طرف قرارداد در کل کشور

تسهیلات تفریحی:

استفاده از مراکز و مجموعه های تفریحی در تهران و سطح کشور

تسهیلات رفاهی:

استفاده از سفره خانه ها، رستوران ها، فست فودها، فروشگاهها و مراکز خرید در تهران و سایر شهرستانهای کشور